Kontakt

ANDREAS NILSSON

Andreas Nilsson är fotograf och baserad i Umeå. Hans styrkor ligger i förmågan att knyta an och fånga bilder av andra människor. Tar gärna sig an större projekt och gillar att arbeta med människor som också är dedikerade till kreativitet. Har studio i centrala Umeå.

---

Andreas Nilsson is a photographer based in Umeå, Sweden. His strenghts lie in the ability to connect with and capture other people. Loves to take on bigger projects and likes to work together with people that also are dedicated to creativity. Studio space in the center of Umeå.

Andreas is a member of the National Association of Swedish Photographers (SFF) and Synk Picture Agency.
 
Tel:        +46 (0)70 255 91 06
Mail:     andreas@andreasfoto.se
Studio: Brogatan 5, 903 25 Umeå